مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا

فؤاد اشتری

مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا صبح روز سوم دی‌ماه در بیمارستان امام خمینی (ره ) برگزار شد. پروفسور علیرضا یلدا پزشک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی و استاد بیماریهای عفونی بود.وی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در رشته پزشکی (بیماریهای عفونی) معرفی شد.از سال ۸۸ هر ساله به افتخار پروفسور یلدا و همچنین کوششهای وی در زمینه‌های بیماری‌های عفونی جایزه‌ای به بهترین پزشکان این زمینه با نام جایزه پروفسور یلدا داده می‌شود.پروفسور یلدا ،در شب یلدا ،جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
حضور دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
دکتر ایرج فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی و دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
حضور همسر و دختران پروفسور یلدا و دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
اقامه نماز میت توسط حجت‌الاسلام دعایی بر پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا
مراسم تشییع پیکر پروفسور علیرضا یلدا