کاریکاتور/ شتر دزد، تخم‌مرغ دزد می‌شود!!!

با افزایش قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان، این روزها جا دارد ضرب‌المثل «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود» را این گونه مطرح کرد: «شتر دزد، تخم‌مرغ دزد می‌شود»

کاریکاتور/ شتر دزد، تخم‌مرغ دزد می‌شود!!!