سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی - مشهد

محمد حسین طاقی

سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی به همت کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با هدف تبیین جایگاه و نقش خدمات‌رسانی به افراد جامعه و مردم با حضور مسئولین کشوری و استانی و جمعی از دفترداران برگزار شد.

سخنرانی عبدالحسین رامشی مدیر کل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی
سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی - مشهد
امیر شهلا عضو شورای اسلامی شهر مشهد
سخنرانی حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی
سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی - مشهد
سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی - مشهد
سخنرانی حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی
سخنرانی حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی
این همایش به همت "کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی" در روز سه شنبه پنجم دی ماه در مجتمع رفاهی آموزشی برج سپید برگزارشد.
 حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و عبدالحسین رامشی مدیر کل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
سخنرانی عبدالحسین رامشی مدیر کل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی
سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی - مشهد
این همایش به همت "کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی" در روز سه شنبه پنجم دی ماه در مجتمع رفاهی آموزشی برج سپید برگزارشد.
سخنرانی حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی