انصراف از یارانه به چه قیمتی؟

اخبار منتشر شده در رسانه ها از احتمال حذف یارانه گروه دیگری از مردم خبر می دهد. واکنش های مردم به این تصمیم دولت متفاوت است...

حذف یارانه نقدی

بلیط قطار