محله های تهران- اُزگل

سجادی،اسدی،ناصری

اُزگل در گذشته روستایی از توابع شمیرانات بوده است. نام ازگل مربوط به برکه پرآب، عریض و طویلی به نام ازنجل است که با گذشت سال ها تغییر شکل داده و به ازگل تبدیل شده است. با ورود مهاجران به ازگل، به تدریج زندگی روستایی جای خود را به زندگی شهری داده و باغات و زمین های کشاورزی به خانه ها و آپارتمان ها تغییر شکل دادند.ساختار شهری کوچه ها و خیابان‌ها تابع نظم خاصی نیست، با این وجود به دلیل موقعیت قرارگیری محله در شهر، ترافیک چندانی در ازگل به چشم نمیخورد.

محله های تهران- اُزگل
خیابان اُزگل یکی از خیابان های اصلی این محله می باشد
یک سردر قدیمی موجود در محله اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
کوچه باغ های قدیمی همچنان در این محله دیده می شود
 محله های تهران- اُزگل
زمین های خالی در میان انبوه ساخت و سازها به چشم می خورد
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
مسجد جامع امام خمینی(ره) محله ازگل
 محله های تهران- اُزگل
وجود زمین های خالی، محلی تردد ساکنین شده است
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
ورودی پارکی در خیابان اُزگل
محله های تهران- اُزگل
 محله های تهران- اُزگل
خيابان ازگل از شمال به بزرگراه ارتش منتهی می شود
در محله ازگل باغ های بزرگی در کنار برج های متعدد دیده می شود
در گذشته قناتي كه از بالاي ازگل از سمت كوهها سرازير مي شده از خيابان هاشم ازگلي به سمت پايين می آمده و به استخری وارد می شده است
در محله ازگل زمین های خالی بسیاری دیده می شود که به محل تجمع معتادان تبدیل شده است
ساخت برج های مسکونی سر به فلک کشیده باعث تخریب محیط زیست در این محله شده است
ساخت برج های مسکونی سر به فلک کشیده باعث تخریب محیط زیست در این محله شده است
ساخت برج های مسکونی سر به فلک کشیده باعث تخریب محیط زیست در این محله شده است
پارک محله ازگل
متاسفانه امروزه گسترش پديده شهرنشيني و تخريب سرمايه هاي طبيعي اين منطقه براي احداث ويلاها و برج های ساختمانی طبیعت بی مانند این محله را تهدید می نماید
محله ازگل از شمال به كو ههاي البرز منتهی می شود
محله ازگل تهران
میدان ازگل از معابر اصلی این محله می باشد
محله ازگل داراي 2 پارك بزرگ است كه خوشبختانه به وسايل ورزشي مجهز است كه بيشتر اوقات فراغت جوانان در آنجا سپری می شود
محله ازگل از جنوب به اتوبان شهيد بابایی منتهی می شود
 محله های تهران- اُزگل