سجادی،اسدی،ناصری

اُزگل در گذشته روستایی از توابع شمیرانات بوده است. نام ازگل مربوط به برکه پرآب، عریض و طویلی به نام ازنجل است که با گذشت سال ها تغییر شکل داده و به ازگل تبدیل شده است. با ورود مهاجران به ازگل، به تدریج زندگی روستایی جای خود را به زندگی شهری داده و باغات و زمین های کشاورزی به خانه ها و آپارتمان ها تغییر شکل دادند.ساختار شهری کوچه ها و خیابان‌ها تابع نظم خاصی نیست، با این وجود به دلیل موقعیت قرارگیری محله در شهر، ترافیک چندانی در ازگل به چشم نمیخورد.

44 / 1


بلیط قطار