آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

راهپیمایی مردم بجنورد و ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر

سعید طلوعی ، ناصر گل‌نظری

اقشار مختلف مردم بجنورد و ایلام در این راهپیمایی با بیان منطقی مشکلات معیشتی و اقتصادی خود، وحدت شان را به نمایش گذاشتند و اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

راهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم بجنورد در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیرراهپیمایی مردم ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر
فلای تو دی