55 / 1

اقشار مختلف مردم همدان ، نجف آباد ، بجنورد ، اهواز ، قم ، گرگان ، لرستان ، مشهد و اصفهان با برگزاری راهپیمایی و با بیان منطقی مشکلات معیشتی و اقتصادی ، وحدت شان را به نمایش گذاشتند و اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

پرواز خارجی