راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر

مرتضی صالحی

راهپیمائی مردم شهر اصفهان از میدان امام حسین با حضور پرشور و حداکثری مردم به سوی میدان انقلاب برگزار شد.همچنین پیکر شهید شاه‌سنایی پس از تشییع بر دستان مردم شهید پرور اصفهان به گلستان شهدای اصفهان منتقل شد تا در قطعه شهدای مدافع حرم به خاک سپرده شود.

راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
شهید سجاد شاهسنایی 3 روز پیش در درگیری با اغتشاشگران و آشوبگران و در دفاع از حریم ولایت در شهر نجف‌آباد به شهادت رسید.
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
اقامه نماز توسط آیت الله سید ابوالحسن مهدوی نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان بر پیکر شهید سجاد شاهسنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی
راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اغتشاشات اخیر و تشییع شهید شاه‌سنایی