سوء‌استفاده از آشفته‌بازار خودروهای وارداتی؛کولئوس ۵۳میلیون تومان گران شد / در شرایط رکود خرید و فروش خودرو، شرکت‌ها از آشفته‌بازار خودروهای وارداتی سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

1 / 1


بلیط قطار