آخرین اخبار | آرشیو اخبار

راه‌اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب

فرزاد منتی

مرکز دیالیز شهدای شهرستان سرپل‌ذهاب، امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه با حضور استاندار کرمانشاه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با مشارکت خیران به‌طور رسمی راه اندازی شد.

راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهابراه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
فلای تو دی