دومین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر

مصطفی عسگری

اجرای ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
دومین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای تریو اکسیکلن از مغولستان در سالن رودکی
اجرای تریو اکسیکلن از مغولستان در سالن رودکی
اجرای حسام اینانلو نوازنده کمانچه در سالن رودکی
اجرای سالار عقیلی در اکستر ملی
اجرای شهید پرویز خان از هند
اجرای گروه تریو اکسیکلن از مغولستان
اجرای گروه صنم در سالن رودکی
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای گروه موسیقی هندی در تالار وحدت
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای تریو اکسیکلن از مغولستان در سالن رودکی
اجرای ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان وخوانندگی سالار عقیلی در تالار وحدت
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
اجرای گروه مغولستانی تریو اکسیکلن در سالن رودکی
تکنوازی شهید پرویز خان از هند
اجرای ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان وخوانندگی سالار عقیلی در تالار وحدت
خوانندگی سالار عقیلی در ارکستر ملی
اجرای ارکستر ملی در تالار وحدت
تکنوازی شهید پرویز خان از هند
فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی در تالار وحدت
خوانندگی سالار عقیلی در ارکستر ملی
گروه صنم به خوانندگی مظفر شفیعی و تکنوازی حسام اینانلو
گروه صنم به خوانندگی مظفر شفیعی
دومین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر