سومین شب سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر

ناصر جعفری، مصطفی عسگری

کنسرت خانه درام چین و گروه لیان و کنسرت مارکو بیزلی از کشور ایتالیا در فرهنگسرای نیاوران و ارکستر بزرگ پارس،گروه یار بانگ،کر ارکستر سمفونیک تهران و اجرای گروه سنتور نوازی معاصر اردوان کامکار در تالار وحدت و رودکی برگزار شد.

 کنسرت مارکو بیزلی از کشور ایتالیا
 کنسرت مارکو بیزلی از کشور ایتالیا
کنسرت خانه درام چین و گروه لیان
کنسرت خانه درام چین و گروه لیان
 کنسرت مارکو بیزلی از کشور ایتالیا
کنسرت خانه درام چین و گروه لیان
کنسرت خانه درام چین و گروه لیان
کنسرت خانه درام چین و گروه لیان
اجرای گروه موسیقی پارس در تالار وحدت
ارکستر بزرگ پارس
اجرای گروه پارس با همکاری امیر مقرب صمدی
ارکستر بزرگ پارس در تالار وحدت
اجرای ارکستر پارس در سومین شب از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر
ارکستر بزرگ پارس
گروه موسیقی پارس به رهبری ناصر نظر
اجرای ارکستر پارس
کر ارکستر سمفونیک تهران
اجرای گروه سنتور نوازی معاصر اردوان کامکار
اردوان کامکار
گروه سنتور نوازی معاصر با نوازندگی اردوان کامکار
اجرای گروه یار بانگ
ارکستر بزرگ پارس