استقبال از پیکر شهید الماس بیرامی در فرودگاه اردبیل

سید ساجد یعقوبی

پیکر مطهر شهید والامقام الماس بیرامی دولت سرایی بعد از سی سال به میهن اسلامی بازگشت و امروز در فرودگاه اردبیل تشییع شد.این شهید در منطقه عملیاتی شرهانی، در ۲۱ تیرماه سال ۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

 شهید الماس بیرامی در منطقه عملیاتی شرهانی، در 21 تیرماه سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
استقبال از پیکر شهید الماس بیرامی در فرودگاه اردبیل
پیکر مطهر شهید والامقام الماس بیرامی دولت سرایی بعد از سی سال به میهن اسلامی بازگشت و امروز در فرودگاه اردبیل تشییع شد.
 شهید الماس بیرامی در منطقه عملیاتی شرهانی، در 21 تیرماه سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
استقبال از پیکر شهید الماس بیرامی در فرودگاه اردبیل
 شهید الماس بیرامی در منطقه عملیاتی شرهانی، در 21 تیرماه سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
استقبال از پیکر شهید الماس بیرامی در فرودگاه اردبیل
پیکر مطهر شهید والامقام الماس بیرامی دولت سرایی بعد از سی سال به میهن اسلامی بازگشت و امروز در فرودگاه اردبیل تشییع شد.
استقبال از پیکر شهید الماس بیرامی در فرودگاه اردبیل
 شهید الماس بیرامی در منطقه عملیاتی شرهانی، در 21 تیرماه سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
پیکر مطهر شهید والامقام الماس بیرامی دولت سرایی بعد از سی سال به میهن اسلامی بازگشت و امروز در فرودگاه اردبیل تشییع شد.
 شهید الماس بیرامی در منطقه عملیاتی شرهانی، در 21 تیرماه سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
بلیط قطار