نشست خبری برانکو، پیروانی و گرشاسبی در باشگاه پرسپولیس

سیدمحمود حسینی

نشست خبری گرشاسبی سرپرست، برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز شنبه ۲۳ دی ماه در محل این باشگاه و با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس و برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
نشست خبری گرشاسبی سرپرست، برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس
نشست خبری گرشاسبی سرپرست، برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس و کاشانی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
زلاتکو ایوانکوویچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس و کاشانی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
نشست خبری گرشاسبی سرپرست، برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
نشست خبری گرشاسبی سرپرست، برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس
زلاتکو ایوانکوویچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس
ایگور پانادیچ ‎ مربی دروازه‌بانان، مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز و زلاتکو ایوانکوویچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس
نشست خبری گرشاسبی سرپرست، برانکو سرمربی و افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس
ایگور پانادیچ ‎ مربی دروازه‌بانان و مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس
برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس