تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل

سید ساجد یعقوبی

پیکر شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی که بعد از ۳۰ سال دوری از خانواده و وطن به زادگاهش بازگشت امروز با استقبال باشکوه مردم از مقابل مصلای اردبیل تشییع شد.شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در ۲۱ تیرماه سال ۶۷ از تیپ ۴۰ ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم اردبیل تشییع شد.

تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
اقامه نماز بر پیکر شهید والامقام بیرامی توسط حضرت آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل انجام شد و مراسم تشییع این شهید والامقام به صورت باشکوه برگزار شد.
اقامه نماز بر پیکر شهید والامقام بیرامی توسط حضرت آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل انجام شد و مراسم تشییع این شهید والامقام به صورت باشکوه برگزار شد.
شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در 21 تیرماه سال 67 از تیپ 40 ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم ولایی اردبیل تشییع شد.
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.
شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در 21 تیرماه سال 67 از تیپ 40 ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم ولایی اردبیل تشییع شد.
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در 21 تیرماه سال 67 از تیپ 40 ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم ولایی اردبیل تشییع شد.
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در 21 تیرماه سال 67 از تیپ 40 ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم ولایی اردبیل تشییع شد.
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.
تشییع پیکر شهید دفاع مقدس الماس بیرامی - اردبیل
شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در 21 تیرماه سال 67 از تیپ 40 ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم ولایی اردبیل تشییع شد.
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.
شهید الماس بیرامی دولت‌سرایی در 21 تیرماه سال 67 از تیپ 40 ارتش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امروز با حضور مردم اردبیل تشییع شد.
پیکر پاک شهید والامقام الماس بیرامی دولت‌سرایی با استقبال باشکوه مردم اردبیل از مقابل مصلای اردبیل تشییع و در روستای دیولیق این شهر به خاک سپرده شد.