نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام

عباس شریعتی

نشست خبری آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز یکشنبه ۲۴ دی ماه با حضور نمایندگان رسانه‌های برگزار شد.

نشست خبری رییس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رییس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رییس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رییس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رییس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام
نشست خبری رئیس تشخیص مصلحت نظام