قلعه هزار ساله؛ میراثِ فرهنگی یا انباریِ دهیاری؟

قلعه سرو علیا با قدمت بیش از هزار سال در یکی از شهرستان های استان یزد واقع شده است. مردم روستا سال ها این بنای تاریخی را محافظت، مرمت و بازسازی میکردند تا اینکه از مدتی قبل این قلعه به عنوان میراث فرهنگی ثبت شد و گویا این آغازی بر ویرانی آن بوده است.

قلعه سروِ عُلیا، میراثِ فرهنگی یا انباریِ دهیاری ؟!

پرواز خارجی