مصطفی عسگری

پله های قدیمی خیابان ولیعصر، برخی بازسازی شده اند و بعضی دست نخورده باقی مانده اند . با وجود پله های رنگانگ خیابان ولیعصر شما می توانید در دنیای رنگ و نقاشی قدم بزنید.وقتی سوار بی ار تی های خیابان ولیعصر شوید نام ایستگاه پله اول نظر شما را جلب خواهد کرد . پله اول ، اولین محلی است که در آن پله های رنگی و طرح دار خیابان ولیعصر را خواهید دید.

34 / 1


بلیط قطار