نظر آیت الله صدیقی در مورد اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی

آیت الله کاظم صدیقی در جریان بازدید از خبرگزاری تسنیم در خصوص موضوع اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی کشور، مطالبی را بیان کرد ...

نظر آیت الله صدیقی در مورد اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی

پرواز خارجی