آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دومین روز سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر - ۱

فؤاد اشتری

دومین روز سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر در کاخ این جشنواره واقع در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

حمید نعمت الله کارگردان فیلم شعله ور حضور عوامل فیلم شعله ور در کاخ جشنواره دارا حیایی بازیگر و حمید نعمت الله کارگردان فیلم شعله‌ور حضور عوامل فیلم شعله ور در کاخ جشنواره حمید نعمت الله کارگردان فیلم شعله ور دارا حیایی بازیگر، مژگان صابری بازیگر و حمید نعمت الله کارگردان فیلم شعله ور  حضور عوامل فیلم شعله ور در کاخ جشنوارهحضور عوامل فیلم شعله ور در کاخ جشنواره دارا حیایی بازیگر و حمید نعمت الله کارگردان فیلم شعله‌ور دارا حیایی بازیگر و حمید نعمت الله کارگردان فیلم شعله‌ور حضور پژمان بازغی و عادل فردوسی پور در کاخ جشنواره حضور پژمان بازغی بازیگر در کاخ جشنواره حضور پژمان بازغی و عادل فردوسی پور در کاخ جشنواره حضور پژمان بازغی و عادل فردوسی پور در کاخ جشنواره لیلا حاتمی بازیگر فیلم بمب پیمان معادی کارگردان و لیلا حاتمی بازیگر فیلم بمب حضور عوامل فیلم بمب در کاخ جشنواره حضور عوامل فیلم بمب در کاخ جشنواره حضور عوامل فیلم بمب در کاخ جشنواره حبیب رضایی، محمود کلاری، لیلا حاتمی و پیمان معادی عوامل فیلم بمب حبیب رضایی، محمود کلاری، لیلا حاتمی و پیمان معادی عوامل فیلم بمب پیمان معادی کارگردان و بازیگر فیلم بمب حضور عوامل فیلم بمب در کاخ جشنواره پیمان معادی کارگردان و لیلا حاتمی بازیگر فیلم بمب حبیب رضایی، محمود کلاری، لیلا حاتمی و پیمان معادی عوامل فیلم بمب پیمان معادی کارگردان و لیلا حاتمی بازیگر فیلم بمب پیمان معادی کارگردان و بازیگر فیلم بمب
فلای تو دی