پایان مرمت سقف ایوان عالی قاپو پس از ۱۲ سال

علیرضا وثیق انصاری

داربست های عالی قاپو با پایان مرمت‌ها و عملیات استحکام‌بخشی شامگاه شنبه ۱۴ بهمن ماه باز شد، ایوانِ این عمارت تاریخی سال ها بود که در تصرف داربست ها بود. از این بعد مسافرانی که از اصفهان بازدید می کنند این بنای تاریخی را بدون داربست مشاهده می کنند.

 داربست‌های عالی‌قاپو پس از 12 سال باز شد و مرمت این بنا توسط کارشناسان پایان یافت.
 این بنا در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله واقع شده‌است. ارتفاع آن 48 متر است و 6 طبقه دارد که با راه‌پله‌های مارپیچ می‌توان به آنها رسید.
 پروژه مرمت این بنا ازسال 84 شروع شده بود، قرار است برای ایمنی بیشتر بین حفاظ‌های چوبی شیشه‌های سکوریت کار شود.
در این مرمت استحکام بخشی، مرمت سقف، تزئینات و ستون‌ها انجام شده است.
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
 داربست‌های عالی‌قاپو پس از 12 سال باز شد و مرمت این بنا توسط کارشناسان پایان یافت.
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
حدود 80 درصد کف این بنا نیز کامل شده و بخش‌های جزئی آن مانده که به زودی انجام می‌شود.
 پروژه مرمت این بنا ازسال 84 شروع شده بود، قرار است برای ایمنی بیشتر بین حفاظ‌های چوبی شیشه‌های سکوریت کار شود.
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.
 این بنا در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله واقع شده‌است. ارتفاع آن 48 متر است و 6 طبقه دارد که با راه‌پله‌های مارپیچ می‌توان به آنها رسید.
حدود 80 درصد کف این بنا نیز کامل شده و بخش‌های جزئی آن مانده که به زودی انجام می‌شود.
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
 پروژه مرمت این بنا ازسال 84 شروع شده بود، قرار است برای ایمنی بیشتر بین حفاظ‌های چوبی شیشه‌های سکوریت کار شود.
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
 این بنا در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله واقع شده‌است. ارتفاع آن 48 متر است و 6 طبقه دارد که با راه‌پله‌های مارپیچ می‌توان به آنها رسید.
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
پایان مرمت سقف ایوان عمارت عالی قاپو اصفهان پس از 12 سال
 پروژه مرمت این بنا ازسال 84 شروع شده بود، قرار است برای ایمنی بیشتر بین حفاظ‌های چوبی شیشه‌های سکوریت کار شود.
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.
آنچه سبب شده عالی قاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، مینیاتورهایی هست که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسی است و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ عالی قاپو است که تالار آن «اتاق موسیقی» یا «اتاق صوت» نیز نامیده می‌شود.