درمان رایگان تومور مغزی دختر افغانستانی توسط جراح ایرانی

سال های زیادی، یک تومور مغزی، زندگی شاه جهان، دختر افغانستانی را به کام او تلخ کرده بود و هزینه های بالای درمان هم بر این تلخی می افزود. چند روز پیش یک متخصص ایرانی به صورت رایگان او را معالجه کرد ...

نجات سرباز رایان !

بلیط قطار