محمدعلی اسدی

کاخ ملت در مجموعه سعد آباد قرار دارد، بنای کاخ به دستور رضاخان در سال ۱۳۱۰ آغاز گردید,کاخ سفید پس از سه سال که از اتمام آن گذشت ,به تدریج مورد بهره برداری قرار گرفت.موزه هنر ملل قسمت پایین کاخ موزه ملت که دراصل بخش گلخانه کاخ بود و به دستور فرح پهلوی ساخته شد. این موزه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام موزه ی هنر ملل نامگذاری و درسال ۱۳۷۰ افتتاح گردید.این مجموعه شامل آثاری از تمدن های پیش از اسلام ، دوره ی اسلامی، هنرهای آفریقا، هند، خاور دور،مایاها و آثار هنر نوین معاصر ایران و جهان است.

26 / 1


بلیط قطار