27 / 1

مرتضی صالحی

به مناسبت دهه مبارک فجر و درراستای جشنهای برای ایران ،مسابقه نمادین چوگان در میدان نقش جهان با حضور استاندار اصفهان و مردم اصفهان برگزار شد .

پرواز خارجی