حسین ظهروند

با تلاش امیر بدری مدیر فست فوروارد تیم و رکورد دار پرش آزاد در جهان ، مجموعه ورزشی سقوط آزاد بر روی تشک بادی در بام لند دریاچه چیتگر افتتاح شد. این رشته ورزشی با همکاری مدیریت مجموعه بام لند برای پرش عموم و تخلیه انرژی جوان ها را ه اندازی شده و همه روزه میزبان مردم برای پرش است.

32 / 1


بلیط قطار