هشتمین روز سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر - ۱

فؤاد اشتری

هشتمین روز سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر در کاخ این جشنواره واقع در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.