ترامپ خطاب به فلسطینیان:یا مذاکره کنید یا از کمک مالی محروم شوید! رئیس جمهور آمریکا فلسطینیان را تهدید کرد که در صورت عدم حضور در پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی، بخش بیشتری از کمکها به آنان را قطع خواهد کرد.

1 / 1


بلیط قطار