پوستر/ سینما کلید پیشرفت

امام خامنه‌ای:« سینما؛ کلید پیشرفت کشور است. امروز این کلید دست شما سینماگران است.»

پوستر/ سینما کلید پیشرفت