آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگان

مصطفی حسن زاده

طلاب کشور چین که در جامعه المصطفی العالمیه گرگان، مشغول فراگیری علوم و دروس حوزوی هستند، جشن سال نو خود را در این مرکز برگزار کردند، در جامعه المصظفی گرگان حدود ۵۰ طلبه جوان از چین مشغول تحصیل هستند.

جشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگانجشن آغاز سال نو چینی توسط طلاب کشور چین در جامعه المصطفی گرگان
فلای تو دی