ایران در جمع ۱۰ کشور قدرتمند تولید‌کننده واکسن / دانشمندان ایرانی با تولید واکسن‌های قدرتمند انسانی، دامی و طیور ایران را در جمع ۱۰ کشور قدرتمند تولید واکسن قرار داده‌اند. خط

پرواز خارجی