حضور رئیس فیفا در تهران

فؤاد اشتری

جانی اینفانتینو رئیس فیفا به ایران سفر کرده تا داربی تهران را از نزدیک تماشا کند . صبح روز ۱۰ اسفند و قبل از شروع داربی رئیس فیفا در جمع مدیران فوتبالی و بازیکنان پیشکسوت حاضر شد و با آنها گفتگو کرد و پس از آن در بازی فوتبالی دوستانه همراه با مارکو فان باستن رئیس بخش توسعه فیفا و جمعی از پیشکسوتان فوتبال ایران شرکت کرد .

جانی اینفانتینو رئیس فیفا
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
حضور رئیس فیفا در تهران
مارکو فن باستن بازیکن اسبق تیم ملی هلند در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
حضور امیر حاج رضایی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
مارکو فن باستن بازیکن اسبق تیم ملی هلند در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
مارکو فن باستن بازیکن اسبق تیم ملی هلند در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
حضور آرش برهانی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
حضور بهروز رهبری‌فر و اسماعیل هلالی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
حضور حامد کاویانپور در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
مارکو فن باستن بازیکن اسبق تیم ملی هلند در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
تقدیر از خانواده مرحوم ناصر حجازی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
حضور حمید استیلی در در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
حضور علی دایی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
تقدیر از خانوادهای خبرنگاران فقید خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز ،میلاد حجت‌الاسلامی و حسین جوادی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
تقدیر از خانوادهای خبرنگاران فقید خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز ،میلاد حجت‌الاسلامی و حسین جوادی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
تقدیر از خانوادهای خبرنگاران فقید خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز ،میلاد حجت‌الاسلامی و حسین جوادی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
حضور خداداد عزیزی در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
حضور رئیس فیفا در تهران
حضور رئیس فیفا در تهران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جمع مدیران و پیشکسوتان فوتبال ایران
حضور رئیس فیفا در تهران
حضور رئیس فیفا در تهران
علی دایی،وحید شمسایی و خداداد عزیزی در بازی فوتسال دوستانه
حضور رئیس فیفا در تهران
اسماعیل هلالی بازیکن اسبق تیم پرسپولیس و جانی اینفانتینو رئیس فیفا در بازی دوستانه فوتسال
حضور رئیس فیفا در تهران
حضور نیما نکیسا دروازه‌بان اسبق تیم ملی ایران در مراسم دیدار رئیس فیفا با مدیران و بازیکنان فوتبال ایران
علی دایی ، جانی اینفانتینو رئیس فیفا و مارکو فان باستن بازیکن اسبق تیم ملی هلند در بازی دوستانه فوتسال
حضور رئیس فیفا در تهران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا
جانی اینفانتینو رئیس فیفا و وحید شمسایی فوتسالیست اسبق تیم ملی ایران در بازی دوستانه فوتسال
علی دایی در بازی دوستانه فوتسال
حضور رئیس فیفا در تهران
جانی اینفانتینو رئیس فیفا
مارکو فن باستن بازیکن اسبق تیم ملی هلند در بازی دوستانه فوتسال
جانی اینفانتینو رئیس فیفا و خداداد عزیزی در بازی دوستانه فوتسال