41 / 1

مجتبی اسماعیل زاده

استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد . این استان یکی از مناطق کوهستانی کشور است و طبیعت متنوع و گسترده ای دارد . سراسر مرز استان با ترکیه و عراق از کوه های مرتفع دیوار مانندی از شمال به جنوب کشیده شده است . که منبع چشمه های آب فراوان هستند . این کوه ها با آغاز فصل سرما پوشیده از برف می شوند و در برخی از آنها مانند کوه دالامپر در نقطه مرزی ایران و ترکیه ، تا اواسط تابستان برف وجود دارد . تصاویر این گزارش از کوه های مرتفع استان شامل ، شهیدان ، دالامپر ، خلیل ، اورین است .

بلیط قطار