21 / 1

عرفان کوچاری

جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه برگزار شد و جمعی از وزرای دولت پس از پایان جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

بلیط قطار