1 / 1

بشار اسد:اتهام استفاده از سلاح شیمیایی ترفند غرب برای حمله به سوریه است / رئیس جمهوری سوریه گفت: اتهام های غرب مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی بهانه ای برای حمله به ارتش سوریه بوده، همان گونه که پیشتر با این ترفند فرودگاه الشعیرات بمباران شد.

بلیط قطار