کاریکاتور/ با درختان مهربان باشیم

بیایید درختان شهرمان را درک کنیم و با آنها مهربان تر باشیم، آنها را فراموش نکنیم، آنها صبور و خاموش منتظر لطف و کرم ما هستند.

کاریکاتور/ با درختان مهربان باشیم