جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور

حامد ملک‌پور

جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور صبح امروز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد.

جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
حمید شاه‌آبادی معاون صدا سازمان صدا و سیما در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سردار محمدجواد زاده‌کمند معاون نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سردار یعقوب سلیمانی رئیس کمیته زائرین ستاد مرکزی راهیان نور کشور
سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
رونمایی از 6 عنوان تولید فرهنگی ستاد مرکزی راهیان نور توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی
رونمایی از 6 عنوان تولید فرهنگی ستاد مرکزی راهیان نور و اسناد ثبت ملی 12 یادمان دفاع مقدس
رونمایی از اسناد ثبت ملی 12 یادمان دفاع مقدس توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
مراسم آغاز به کار رادیو بهاران با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
مراسم آغاز به کار رادیو بهاران با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور