اولین همایش بزرگ سادات

امین آهویی

اولین همایش بزرگ سادات صبح امروز پنجشنبه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور مقامات و شخصیت ها برگزارشد.

سیدمحمدحسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد
اولین همایش بزرگ سادات
 حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران
اولین همایش بزرگ سادات
 سیدحسن فیروزآبادی در اولین همایش بزرگ سادات
آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
زهرا مصطفوی دختر امام خمینی(ره) در اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
حجت الاسلام سیدمحمود دعایی
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
زهرا مصطفوی دختر امام خمینی(ره) در اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
 حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران
 حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات
 حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران
اولین همایش بزرگ سادات
اولین همایش بزرگ سادات