اعتراف به وقت دراویش :«game over ۲»

چند هفته پیش آشوب طلبی گروهی از دراویش منجر به ناامنی منطقه پاسدارانِ تهران و شهادت تعدادی از مأموران پلیس شد. یکی از این افراد در جریان بازجویی، چگونگی فرماندهی این آشوب را بیان می‌کند.

اعتراف به وقت دراویش :«game over 2»

بلیط قطار