کاریکاتور/‌فعالان مظلوم‌محیط‌زیست یا مجریان مرموز در ایران؟

فعالان مظلوم محیط زیست یا مجریان مرموز «پروژه GEOINT» در ایران؟ / یک تیم جاسوسی می تواند با آزمایش خاک یا گونه‌های گیاهی، متوجه نوع سوخت مورد استفاده در موشک‌های ایرانی و تحولات آن شود؛ اقدامی که حتی از عهده پرنده‌های ویژه جاسوسی آمریکا مانند پهپاد آرکیو برنمی‌آید.

کاریکاتور/‌فعالان مظلوم‌محیط‌زیست یا مجریان مرموز در ایران؟