آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

افتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاه

فرزاد منتی

اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف توسط یک شرکت دانش بنیان در شهر کرمانشاه امروز توسط دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت افتتاح شد.

افتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاهافتتاح اولین کارگاه تولید آتل یکبار مصرف در کشور-کرمانشاه
فلای تو دی