آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بندر رستمی بوشهر

سیدمحمدسعید سجادی

بندر رستمی از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر است. این بندر از دیرباز محل پهلو گرفتن لنج های ماهیگیری و قایق های کوچک محلی بوده است. اکنون به دلیل ورود افراد بیگانه به این شغل، بازار ماهیگیران محلی از رونق افتاده است و بسیاری از اهالی منطقه که مشغول به ماهیگیری بودند بیکار شدند و این موضوع باعث به وجود آمدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی از قبیل افزایش طلاق و... شده است.

بندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهربندر رستمی بوشهر
فلای تو دی