مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال ۹۶

سیدمحمود حسینی

در مراسم اختتامیه «هفته هنر انقلاب» که به همت حوزه هنری برگزار می‌شود، معرفی و تقدیر از چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت و نشان هنر انقلاب به «حمید حسام» رسید. وی نویسنده کتاب‌های تحسین‌شده «وقتی مهتاب گم شد» و «آب هرگز نمی میرد» است. حمید حسام در رقابت با حسن روح‌الامین (نقاش و گرافیست)، محمدرضا دوست محمدی (گرافیست)، محمدحسین مهدویان (کارگردان) و مهدی نقویان (مستندساز)‌ به این افتخار نایل آمد.

مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
سیدمحمود رضوی و محمد حسین مهدویان یکی از کاندیداهای چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
رضا برجی در مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
سخنرانی مومنی رئیس حوزه هنری در مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مومنی رئیس حوزه هنری و رضا برجی در مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
سخنرانی سیدمحمود رضوی در مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
محمد حسین مهدویان یکی از کاندیداهای چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
سخنرانی مرتضی سرهنگی در مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
محمد حسین مهدویان یکی از کاندیداهای چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مهدی نقویان مستندساز یکی از کاندیداهای چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
محمدرضا دوست محمدی گرافیست و محمد حسین مهدویان یکی از کاندیداهای چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
اننتخاب حمید حسام نویسنده دفاع مقدس به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
اننتخاب حمید حسام نویسنده دفاع مقدس به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
سخنرانی حمید حسام نویسنده دفاع مقدس به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
اننتخاب حمید حسام نویسنده دفاع مقدس به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96
مراسم انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال 96