30 / 1

حامد ملک‌پور

آیین رونمایی از کتاب "گذری در تاریخ" خاطرات علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز دوشنبه ۲۷ فروردین در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

پرواز خارجی