واکنش مردم سوریه به حمله نظامی آمریکا

پس از تهدیدهای ترامپ حمله نظامی این کشور به همراهی دولت انگلیس و فرانسه در ساعات ابتدایی روز شنبه آغاز شد. در جریان این حمله بیش از ۱۰۰ موشک به مواضع دولت سوریه شلیک شد که بسیاری از آن ها رهگیری و منهدم شد. مردم سوریه واکنشی متفاوت به این حمله دارند.

واکنش مردم سوریه به حمله نظامی آمریکا

پرواز خارجی