آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کنسرت لودویکو ایناودی

مقداد مددی

لودویکو ایناودی آهنگساز و پیانیست ایتالیایی، شب گذشته در تالار وزارت کشور به همراه ارکستر پنج‌نفره به روی صحنه رفت.

کنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودیکنسرت لودویکو ایناودی
فلای تو دی