تهرانی ها در هر شبانه روز به اندازه یک دریاچه ،آب مصرف می کنند !

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، در پیک تابستان، تهرانی ها در یک شبانه روز به اندازه آب دریاچه چیتگر، آب شرب مصرف می کنند.

مصرف آب یک دریاچه در هر شبانه روز توسط تهرانی‌ها

پرواز خارجی