گزارش ویدئوی تسنیم از خانه‌‌سازی سپاه برای زلزله‌زدگان کرمانشاه

گزارش ویدئوی تسنیم از خانه‌‌سازی سپاه برای زلزله‌زدگان کرمانشاه

گزارش ویدئوی تسنیم از خانه‌‌سازی سپاه برای زلزله‌زدگان کرمانشاه

پرواز خارجی