دود نمایشگاه کتاب به چشم چه کسی می‌رود؟

عموم مردم تصور می‌کنند که نمایشگاه کتاب یکی از اصولی ترین اقدامات فرهنگی کشور برای تقویت فرهنگ مطالعه و صنعت نشر کتاب است. در حالی که بنظر می‌رسد برگزاری این چنینی نمایشگاه کتاب در همه این سالها، قربانیانی نیز داشته است.

دود نمایشگاه کتاب به چشم چه کسی می‌رود؟