دود نمایشگاه کتاب به چشم چه کسی می‌رود؟

عموم مردم تصور می‌کنند که نمایشگاه کتاب یکی از اصولی ترین اقدامات فرهنگی کشور برای تقویت فرهنگ مطالعه و صنعت نشر کتاب است. در حالی که بنظر می‌رسد برگزاری این چنینی نمایشگاه کتاب در همه این سالها، قربانیانی نیز داشته است.

دود نمایشگاه کتاب به چشم چه کسی می‌رود؟

پرواز خارجی