در آرزوی روشنایی ...

مرتضی رفیع خواه

مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت شهرستان تالش در استان گیلان ۱۲ دانش آموز در پنج مقطع تحصیلی دارد که فاقد امکانات اولیه مانند جاده آسفالت، آب لوله کشی، برق، تلفن و گاز است. با وجود اینکه تیرک های برق در فاصله چند متری مدرسه وجود دارد، اما مدرسه برق ندارد که این امر سبب شده محیط کلاس تاریک و درس خواندن برای دانش آموزان بسیار دشوار شود.معلم مدرسه افشین تصوفی هر روز ۲۵ کیلومتر مسیر کوهستانی و صعب العبور را برای رسیدن به مدرسه با موتور طی میکند تا به دانش آموزان علم و دانش بیاموزد.

افشین تصوفی معلم و بچه های مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، قبل از رفتن به کلاس درس ورزش صبحگاهی انجام میدهند
- افشین تصوفی معلم مدرسه سوالاتی را در رابطه با درس ریاضی، از فرشاد عاقبتی یازده ساله دانش آموز پایه چهارم میپرسد و در حل آن به او کمک میکند. یکی از بزرگترین مشکلات مدارس روستایی عشایری چندپایه بودن آن است که معلم مجبور است انرژی بیشتری را برای آموزش تک نفره به دانش آموزان صرف کند
اسما قدمتی و فاطیه عاقبتی دانش آموزان کلاس اول مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، در کلاس درس از روی کتاب فارسی رونویسی میکنند
فاطیه عاقبتی 7 ساله دانش آموز پایه اول مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، در حالی که در حیاط مدرسه نشسته به دوربین لبخند میزند
از راست اسما قدمتی 7 ساله، کیاوش قهرمانی 9 ساله، فرشاد عاقبتی 11 ساله و کیارش قهرمانی 7 ساله دبه های آبی که از چشمه پر کرده اند به سمت مدرسه حمل میکنند. از آنجایی که مدرسه فاقد لوله کشی آب است دانش آموزان مجبورند روزانه مسیری در حدود 2 کیلومتر را پیاده تا چشمه آب طی کرده دبه هایشان را از آب پر کنند
دانش آموزان مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، در زمان زنگ تفریح در حیاط مدرسه بازی میکنند
اسما قدمتی 7ساله دانش آموزپایه اول مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، در حیاط مدرسه درحالی که به دیوار مدرسه تکیه داده مشغول روخوانی یکی از درس های کتاب فارسی است
از راست پویا قهرمانی 12 ساله دانش آموز پایه ششم و اسما قدمتی 7 ساله دانش آموز پایه اول مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، پای تابلو سیاه تمریناتی که معلم برایشام مطرح کرده حل میکنند. معلم برای صرفه جویی در وقت مجبور است همزمان چند درس از چند پایه مختلف را به دانش آموزان آموزش دهد
افشین تصوفی معلم مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، به دانش آموزان پایه اول ریاضی درس میدهد. همزمان بقیه پایه ها درسهایی که به آنها گفته شده را مرور میکنند، تا نوبت آموزش دروس آنها فرا برسد
افشین تصوفی معلم مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت، از شاخه درختان به عنوان وسایل کمک آموزشی در درس ریاضی به دانش آموزان استفاده میکند
اسما قدمتی 7 ساله دانش آموز پایه اول مدرسه عشایری مصباح روستا سیه پشت، در حاله که در داخل کلاس در نشسته به دوربین نگاه میکند. او میگوید کلاس ما چراغ ندارد مجبورم از فاصله نزدیکتری به نوشته ها نگاه کنم و چشمهایم درد میگیرد. با وجود اینکه این روستا از نعمت برق برخوردار است و تیرک های بررق در فاصله چند متری مدرسه موجود است، اما مدرسه فاقد کنتور و سیمکشی برق است. این امر سبب شده محیط کلاس تاریک و درس خواندن برای دانش آموزان بسیار دشوار شود
افشین تصوفی معلم مدرسه عشایری روستای سیه پشت، به فرشاد عاقبتی 11ساله دانش آموز یایه چهارم ریاضی درس میدهد
دانش آموزان مدرسه عشایری روستای سیه پشت، در حالی که در حیاط مدرسه نشسته اند برای ثبت عکس یادگاری به دوربین لبخند میزنند
افشین تصوفی معلم مدرسه عشایری مصباح روستای سیه پشت شهرستان تالش، پس از پایان زمان تدریس در مدرسه، سوار بر موتور به سمت خانه اش حرکت میکند. او هر روز مسیر 25 کیلومتری از شهرستان تالش تا مدرسه را با موتور رفت آمد میکند. این مسیر کوهستانی و در زمان بارندگی بسیار صعب العبور است، او در فصل سرما گاهی از اوقات مجبور است به علت پوشیده شدن مسیر از برف پیاده رفت و آمد کند
بچه های مدرسه عشایری مصباح روستا سیه پشت، بعد از پایان کلاس درس به سمت خانه هایشان میدوند. بیشتر آنها از مسیرهای بسیار دور و با پای پیاده به مدرسه می آیند، این کار در فصل سرما که اکثرا مسیر پوشیده از برف است بسیار دشوار و خطرناک است